ดูThe Voice Thailand Season 2ย้อนหลัง วันที่ 6 ตุลาคม 2556 ช่วงที่ 1/6
ดูThe Voice Thailand Season 2ย้อนหลัง วันที่ 6 ตุลาคม 2556 ช่วงที่ 2/6
ดูThe Voice Thailand Season 2ย้อนหลัง วันที่ 6 ตุลาคม 2556 ช่วงที่ 3/6
ดูThe Voice Thailand Season 2ย้อนหลัง วันที่ 6 ตุลาคม 2556 ช่วงที่ 4/6
ดูThe Voice Thailand Season 2ย้อนหลัง วันที่ 6 ตุลาคม 2556 ช่วงที่ 5/6
ดูThe Voice Thailand Season 2ย้อนหลัง วันที่ 6 ตุลาคม 2556 ช่วงที่ 6/6


1